Dưới đây là danh sách các studio chụp cưới uy tín tại Quận 9:

 1. HB Wedding Studio
  • Địa chỉ: Số 219 , Đường 9, Phước Bình, Quận 9, Thủ Đức, TP.HCM
  • Điện thoại: 0354726773 (zalo)
  • Website:  www.hongbuistudio.com
 2. Tony Studio
 3. Jennie Bridal Studio
  • Địa chỉ: 185 Dương Đình Hội, Phước Long B Thủ Đức, Quận 9, TP.HCM
  • Điện thoại: 0327436522
  • Website: https://www.facebook.com/
 4. Kiba Wedding
  • Địa chỉ: 14 Đường Số 98, Phước Long A, Quận 9, TP, HCM
  • Điện thoại: 0978 345 678
  • Website : https://www.facebook.com/
 5. Son Wedding